Wyniki

Kolejka 1 – 16.11.2019

 

LANCET : 79

Ziółkowski -19,
Gołacki -16,
Kokowicz -16,
Szady -15,
Woźniak -6,
Chrościcki -5,
Melko -2.

VS

LIPA TEAM: 45

Lipski -12,
Bodył -8,
Jasinskas -7,
Buczek -6,
Ładziak  -6,
Krysa -4,
Paszkowski -2.

Symbit : 65

Piotr Chabros -20,
Mrozek -18,
Nowicki -8,
Skwira -6
Kowalski  -6,
Kozioł -5,
Łątka -2.

VS

Jurand: 49

Kleczek -17,
Rafał Duda -10,
Jaroszewski -5,
Michałek -5,
Hajkowski -4,
Kosyl -4,
Michał Duda -2,
Żmuda  -2,

Venta : 63

Dudek -15,
Czajka -12,
Mazurek -11,
Czachor -7,
Kijora -6, 
Pęzioł -6,
Ciupa -4,
Makowski -2

VS

4te Piętro: 49

Łukawski -13,
Andrzejak -12,
Pazur -8,
Sidorowicz -7,
Dykiel -6,
Ożga-3,

PGE Dystrybucja : 41

Rechulicz -12, 
Kot -12, 
Gumieniak -11,
Mączka -6.

VS

THE REDS: 69

Lejko-22,
Dariusz Josik -13,
Padysz -9,
Dejnek -8,
Rutkowski -5,
Podgórski -5,
Misztal -5,
Szymczak -2,

Kolejka 2 – 30.11.2019

Symbit : 58

Ostrowski 17,
Kozioł 16,
Nowicki 9,
Skwira 8,
Mrozek 4,
Chabros 4,

VS

4te Piętro: 56

Łukawski 13,
Jarosław Bielecki 10,
Dykiel 9,
Andrzejak 8,
Ożga 7,
Sidorowicz 6,
Pazur 3.

Jurand: 53

Rafał Duda 18,
Hajkowski 13,
Michałek 10,
Perdeus 4,
Kleczek 3,
Nowowiejski 3,
Kosyl 2.

VS

PGE Dystrybucja: 87

Kot 23,
Zdeb 18
Chalot 18,
Rechulicz 11,
Karwas 8,
Kowalik 6,
Szczotka 3.

The Reds: 80

Padysz 19 (3×3),
Lejko 16
Dariusz Josik 16,
Dejnek 12,
Rutkowski 10,
Misztal 7

VS

LIPA TEAM: 68

Lipski 24 (4×3),
Bodył 17,
Krysa 8,
Ładziak 6,
Buczek 5,
Konopka 4,
Paszkowski 4,

LANCET : 82

Szady 23,
Kokowicz 18,
Paluch 12,
Ziółkowski 10,
Gomółka 8,
Woźniak 6,
Chrościcki 3,
Gołacki 2.

VS

Venta: 47

Mazurek 20,
Czachor 18,
Ciupa 4,
Makowski 3,
Pęzioł 2.

Kolejka 3 – 07.12.2019

 

4te Piętro : 80

Andrzejak 16
Sidorowicz 16
Ożga 15
Łukawski 15
Dykiel 12
Pazur 6

VS

LIPATEAM: 53

Bodył 19
Ładziak 15,
Paszkowski 9
Buczek 8
J. Prażmo 2

LANCET : 53

Paluch 14
Gomółka 12
Kokowicz 11
Ziółkowski 8
Kwiatkowski 8

VS

Symbit: 71

Ostrowski 21
Kozioł 15
Jargiło 11
Skwira 9
Marzec 8
Mrozek 7

The Reds : 77

Josik 27 (6x3pkt.)
Lejko 10
Padysz 11
Podgórski 9
Dejnek 8
Rutkowski 8
Misztal 2

VS

Jurand: 53

R. Duda 35
Mojski 7
Jaroszewski 6
Perdeus 4
Szulakowski 2

Venta: 60

Czachor 22
Pęzioł 20
Kijora 16
Makowski 2

VS

PGE Dystrybucja: 82

Karwas 28
Kot 15
Bieliński 14
Chalot 12
Wolski 7
Kowalik 4
Mączka 2

Kolejka 4 – 15.12.2019

 

Lipa Team : 36

Ładziak -10
Bodył -8
Lipski -7
Bednarczuk -6
Paszkowski -5

VS

Jurand: 90

R. Duda-38
Nowomiejski -22
Perdeus -16
Jaroszewski -12
Michałek  -2

Symbit: 56

Ostrowski -29
Kozioł – 9
Jargiło -8
Marzec -6
Nowicki -4

VS

Venta: 30

Mazurek -16
Czachor -8
Dudek -5
Ciupa -1

PGE Dystrybucja : 66

Zdeb -22
Kot -14
Karwas -14
Wolski -12
Mączka -4

VS

4te Piętro: 42

Sidorowiczi -15
Łukawski -10
Ożga -8
Pazur -6
K. Bielecki 3

The Reds : 74

Lejko -24 (7×3)
Josik -17
Padysz -14
Podgórski -10
Dejnek-5
Rutkowski -2
Misztal -2

VS

Lancet: 65

Kokowicz -27
Gomółka -10
Prażmo -8
Kwiatkowski -8
Paluch -6
Chrościcki -4
Orzeł -2

Kolejka 5 – 26.01.2020

 

Lipa Team : 39


Lipski 21, Bodył 8, Krysa 4, Paszkowski 4, Bałdyga 2.

VS

PGE Dystrybucja: 80

Zdeb 25, Kot 18, Bieliński 14, Rechulicz 9, Kowalik 6, Szczotka 3, Czerniec 3, Kowalczyk 2..

The Reds : 77


Lejko 28, Josik 17, Padysz 16,Rutkowski 6, Podgórski 5, Dejnek 3, Misztal 2.

VS

Symbit: 60

Ostrowski 17,Jargiło i Nowicki po 8,Kozioł, Skwira, Mrozek i Marzec po 6, Chabros 3.

Jurand : 47

R.Duda 16, Michałek i M.Duda po 12, Perdeus 6, Jaroszewski 1.

VS

Venta: 72

Dudek 23, Mazurek 17, Pęzioł 9, Czajka 8, Krzyżanek 7, Ciupa 6, Popielarski 2.

Lancet : 70


Ziółkowski 25, Kokowicz 16, Szady 10, Kwiatkowski 6, Paluch 6, Gołacki 4, Gomółka 3.

VS

4te Piętro: 43

Andrzejak 17, Łukawski 10, Gorgol 9, Ożga 5, Pazur 2.

Kolejka 6 – 02.02.2020

 

Symbit : 74

Mrozek 19, Chabros 17, Kozioł 16, Marzec i Skwira po 8, Nowicki 6.

VS

Lipa Team : 58

Lipski 23, Dobrowolska 12, Paszkowski 7, Bodył 5, Joanna Prażmo, Bednarczuk, Jasinskas, Bałdyga i Ładziak po 2 ,Krysa 1.

4te Piętro : 71

Łukawski 25, Dykiel 15, Sidorowicz 14, Pazur 11, Konrad Bielecki 6.

VS

Budostat : 50

Michał Duda 19, Rafał Duda 15, Kleczek 7, Michałek 5, Hajkowski i Jaroszewski po 2.

Lancet : 56

Ziółkowski 24, Kokowicz i Szady po 8, Paluch 6, Gomółka 4, Prażmo i Kwiatkowski po 3.

VS

PGE Dystrybucja: 43

Zdeb 13, Bieliński 12, Kot 11, Kalwas 4, Chalot 3.

Venta : 58

Kijora 19, Dudek 17, Ciupa 10, Pędzioł 7, Krzyżanek 5.

VS

The Reds: 75

Artur Josik 23, Podgórski 15, Dejnek 14, Darjusz Josik 13, Misztal 6, Rutkowski 4.

Kolejka 8 – 08.02.2020 (awansem)

 

Lancet: 90

Ziółkowski 46, Kokowicz 10, Paluch 8, Florek, Kwiatkowski i Szady po 6, Gołacki 4, Gomółka 3, Chrościcki 1.

VS

Lipa Team: 59

Dobrowolska 19, Lipski 14, Krysa i Bodył po 8, Jasinskas 6, Paszkowski i Bałdyga po 2.

4te Piętro: 48

Łukawski 16, Ożga i Jacek Lipski po 11, Pazur 5, Dykiel 3, Konrad Bielecki 2.

VS

Venta: 55

Mazurek 22, Czajka 14, Dudek 9, Kijora 4, Ciupa, Pędzioł i Popielarski po 2.

Kolejka 7 – 15.02.2020

 

Budostat : 63

Budostat: Rafał Duda 36, Hajkowski 17, Michałek 4, Michał Duda3, Szulakowski 3.

VS

Lancet: 97

Lancet : Ziółkowski 34, Paluch 10, Florek 8, Gołacki 8, Woźniak 7, Kokowicz 7, Gomółka 7, Orzeł 6, Prażmo 6. Chrościcki 4.

Lipa Team: 62

Lipa Team: Lipski 18, Paszkowski 15, Ładziak 13, Bodył 6, Jasinskas 6, Prażmo 2, Krysa 2.

VS

Venta: 89

Venta: Dudek 19, Mazurek 19, Czachor 16, Krzyżanek 11, Ciupa11, Popielarski 7, Makowski 6.

The Reds: 56

The Reds: Artur Josik 17, Padysz 11, Dejnek 10, Dariusz Josik 10, Podgórski 6, Misztal 2.

VS

4te Piętro: 78

4te Piętro: Gorgol 24, Sidorowicz 18, Łukawski 16, Ożga 8, Pazur 6, Dykiel 4, Konrad Bielecki 2.

PGE Dystrybucja: 57

PGE Dystrybucja: Karwas i Chalot po 16, Kot 14, Zdeb 11.

VS

Symbit: 54

Symbit: Ostrowski 20, Nowicki i Mrozek po 11, Malinowski 7, Kozioł 5.

Kolejka 9 – 29.02.2020

 

Symbit: 28

Mrozek 8, Nowicki i Marzec po 6, Ostrowski 4, Kowalski i Kozioł po 2 .

VS

4te Piętro: 42

Łukawski 14, Sidorowicz i Andrzejak po 9, Ożga 8, Dykiel 2.

Lipa Team: 75

Dobrowolska 18, Lipski 16, Bodył 14, Krysa 10, Jasinskas 9, Paszkowski i Ładziak po 4.

VS

The Reds: 90

Dariusz Josik 30, Marek Dejnek 27, Lejko 15, Padysz 13, Szymczak 5, Podgórski, Misztal, Antosiewicz.

PGE Dystrybucja: 47

Kot 21, Karwas 17, Rechulicz 4, Czerniec 3, Kowalik 2.

VS

Budostat: 48

Rafał Duda 19, Michałek 17, Hajkowski 5, Jaroszewski 3, Kosyl i Perdeus po 2.

Venta: 46

Dudek 17,Mazurek 13, Pęzioł 11, Makowski 3, Czajka 2.

VS

Lancet: 73

Ziółkowski 33, Kokowicz 15, Paluch 10, Szady 8, Gomółka 3, Gołacki 2, Chrościcki i Orzeł po 1.

Kolejka 10 – 07.03.2020

 

Symbit: 52

Kozioł 15, Chabros 12, Marzec 8, Skwira 7, Mrozek 6, Kowalski 4.

VS

Lancet: 56

Kokowicz 19, Prażmo 14, Gomółka 11, Paluch 6, Kwiatkowski 4, Szady 2.

The Reds: 70

Padysz 22, Lejko 15, Josik 14, Podgórski 13, Dejnek 4, Misztal 2.

VS

Budostat: 53

Rafał Duda 22, Hajkowski 14, Jaroszewski 6, Michałek 5, Perdeus 4, Kleczek 2.

Lipa Team: 50

Dobrowolska 16, Bodył 12, Paszkowski 9, Jasinskas 6, Konopka 4, Krysa 3.

VS

4te Piętro: 79

Andrzejak 25, Dykiel 20, Ożga 16, Sidorowicz 11, Pazur 5, K. Bielecki 2.

PGE Dystrybucja: 82

Karwas 31, Bieliński 25, Kot 18, Kowalik 6, Zdeb 2.

VS

Venta: 58

Czachor 25, Kijora12, Pęzioł 10, Dudek 7 , Popielarski 4.

Kolejka 8 – 15.03.2020 (zaległe 2 mecze)

Kolejka 11 – 15.03.2020 (1 mecz)

 

Hala Start
Niedziela 15.03.2020 godzina 18.00
4te Piętro vs Lancet :
Hala Start
Niedziela 15.03.2020 godzina 19.00
Symbit vs 4te Budostat :
Hala Start
Niedziela 15.03.2020 godzina 20.00
The Reds vs PGE Dystrybucja :