O Lidze:

7REGULAMIN LUBELSKIEJ LIGI MAXIKOSZYKÓWKI im.Red.ANDRZEJA WAWRZYCKIEGO

&1
Organizatorem rozgrywek jest LUBELSKA FUNDACJA KOSZYKÓWKI pod patronatem DZIENNIKA WSCHODNIEGO.

&2
System rozgrywek
Drużyny zagrają dwie rundy systemem „każdy z każdym”. W drugiej fazie nastąpi podział na dwie grupy, drużyny które zajęły miejsca 1-6 zagrają o mistrzostwo Ligi, a zespoły z miejsc 7-13 o kolejne lokaty w tabeli. Wszystkie ekipy będą miały zaliczone wyniki z pierwszej rundy.

&3
Uczestnictwo
1) W rozgrywkach Ligi Maxi może uczestniczyć każdy, kto ukończył 32 lata (ten punkt regulaminu nie dotyczy Pań, które wezmą udział w naszej lidze).
2) W Lidze Maxi nie mogą brać udziału osoby posiadające licencję zawodniczą PZKOSZ.

&4
1) Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Lidze Maxi jest wpłata wpisowego w wysokości 2750 zł (za sezon 2022/23).
2) Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2022 r.
3) Brak wpłaty jest równoznaczny z wycofaniem drużyny z rozgrywek.

&5
W rozgrywkach Ligi Maxi nie mogą brać udziału zawodnicy drużyn, które zostały wykluczone z rozgrywek w poprzednich sezonach w związku z nieuregulowaniem zaległego wpisowego.

&6
PRZEPISY GRY
W rozgrywkach Ligi Maxi stosuje się przepisy gry w koszykówkę PZKosz z zastrzeżeniem & 6-9

&7
1) Czas gry zatrzymywany jest jedynie w ostatnich pięciu minutach czwartej kwarty.
2) Zawodnicy przed wprowadzeniem piłki do gry nie podają jej sędziemu, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust.1.
3) Zmiany zawodników dokonywane są w trakcie gry bez zatrzymywania zegara (tzw. zmiany „hokejowe”) i mogą się odbywać wyłącznie na linii środkowej boiska przy stoliku sędziowskim.
4) Trzeci walkower automatycznie wyklucza drużynę z dalszej rywalizacji, a wyniki spotkań z udziałem tej ekipy będą anulowane.

&8
1) Po otrzymaniu trzech przewinień technicznych zawodnik zostaję odsunięty od dwóch kolejnych spotkań zgodnie z terminarzem rozgrywek, zaś czwarte przewinienie techniczne wyklucza zawodnika do końca rozgrywek.
2) Po otrzymaniu faula dyskwalifikującego zawodnik zostaje odsunięty od dwóch kolejnych spotkań zgodnie z terminarzem rozgrywek, zaś trzeci faul dyskwalifikujący wyklucza zawodnika do końca rozgrywek.
3) Kary określone w ust. 1 i 2 podlegają sumowaniu.

&9
1) Mecze prowadzi dwóch sędziów boiskowych oraz sędziowie stolikowi wyznaczeni przez organizatorów.
2) Sędziowie boiskowi  wyznaczani są przez Kolegium Sędziów LZKosz.

&10
1) Drużyna może rozpocząć mecz tylko w składzie pięcioosobowym (w szczególnych wypadkach dopuszcza się zespoły czteroosobowe).
2) Każda z drużyn powinna posiadać jednolity komplet koszulek wraz z numerami.
3) Zawodnik w trakcie rozgrywek nie może zmieniać drużyny.
4) Warunkiem uczestnictwa w drugiej rundzie rozgrywek jest obecność gracza na boisku w co najmniej jednym meczu pierwszej rundy (nie wystarczy wpis do protokołu).

&11
Organizator Ligi Maxi prowadzi następujące klasyfikację indywidualne i zespołowe: MVP w sezonie 2022/23, „król strzelców” (suma punktów w całych rozgrywkach), najlepiej wykonujący rzuty wolne, zdobywca największej ilości celnych rzutów 3-punktowych w jednym meczu oraz nagroda dla drużyny grającej Fair Play.

&12
W sprawach związanych z rozgrywkami należy kontaktować się bezpośrednio z Jerzym Żytkowskim (tel.512-287-622)

&13
1) Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektu, na którym rozgrywane są mecze.
2) Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiektach wynajętych na ligowe Mecze.

&14
1) Za rzeczy pozostawione w szatniach oraz hali sportowej organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2) Organizatorzy nie ubezpiecza zawodników biorących udział w rozgrywkach Ligi Maxi. Osoby te powinny ubezpieczyć się na własny koszt.
3) Organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem w rozgrywkach Lubelskiej Fundacji Sportu.

&15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje organizator.

Organizatorzy:

Jerzy Żytkowski

Organizacja Ligi

tel. 512-287-622

Andrzej Lipski

Organizacja Ligi

tel. 786-987-665

 

Marek Dejnek

Organizacja Ligi

tel. 508-078-635

 

Dziękujemy za wsparcie: